:: ค้นหาข้อมูล ::
 
หน่วยงานภายในโรงเรียน
  MOU
Link หน่วยงานราชการ
Link โรงเรียน /เขตพื้นที่
ข่าวสาร
E-Mail
  Yahoo          chaiyo
บันเทิง
  TV7             TV5
  TV3             TV9
  ITV              SANOOK
  KAPOOK     HUNSA


  
  :: เพลงมาร์ชหนองเสือ ::  
 
    
ผู้ประพันธ์ : อาจารย์ประวิทย์  ยางกลาง
 
          สถาบัน ตั้งเด่น เป็นสง่า
การศึกษา ล้ำเลิศ เชิดศักดิ์ศรี
ลูกหนองเสือ นั้นเด่นเป็นคนดี
สามัคคี ภักดีมั่น กตัญญู
          กิริยา มารยาทดี เป็นที่หนึ่ง
จิตสูงซึ้ง แสนประเสริฐ ล้ำเลิศหรู
ประพฤติดี กิริยา งามน่าดู
เคารพครู รักศรัทธา สถาบัน
          การกีฬา ลูกเหลืองดำ ล้ำเหลือที่
มากไมตรี รู้รัก สมานฉันท์
รู้จักแพ้ รู้ชนะ อภัยกัน
เพื่อความฝัน ขอจงร่วม รวมพลัง
          ถิ่นหนองเสือ แม้นใคร จำไกลห่าง
อย่าลาร้าง ถิ่นนี้ มีมนต์ขลัง
ขอกลับเยือน หวนคืนมา อีกคราครั้ง
ตราบชีพยัง เราหวงแหน แดนนี้เอย

  
  :: เพลงโรงเรียนในฝัน::   
 
        * มีบ้างไหมที่เคยคิด ให้ชีวิตเป็นอย่างฝัน ไปไกลกว่าคืนวันมีปัญหา
จะยากดีมีหรือจน ทุกๆคนมีความหวัง การศึกษาคือพลังชุบชีวา
        ** การศึกษาใหม่ ช่วยชุมชนแก้ไขปัญหา ความจนยากไร้ ปัญหาใดใดพ่ายเจตนา
ของเด็กนักสู้ รู้จักเรียนรู้ตลอดชีวา โรงเรียนในฝันชุมพลังปัญญาของชุมชนไทย
        *** รวมกำลังประชาไทย โรงเรียนไทยพัฒนา สร้างชาติด้วยปัญญาของเด็กไทย
เกิดวันนี้เราจะฝัน เพื่อพรุ่งนี้สวยสดใส ชุมชนทั่วแดนไทยวิวัฒนา (ดนตรี)


  
:: เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา::   
 
ทำนอง : สง่า อารัมภีร์, นคร ถนอมทรัพย์, แมนรัตน์ ศรีกรานนท์, ประสิทธิ์ พยอมยงค์
คำร้อง : ชาลี อินทรวิจิตร, อาจิน ปัญจพรรค์, สุรพล โทณะวณิก, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์,
กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ ที่ในยุ้งฉางมีข้าว
น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหินไปบรรเทา ด้วยพระบาท
เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติ พ้นภัย
แผ่นดินถิ่นเมืองทอง ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้
ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวิตของปวงชาวไทย
อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา
* อ่าองค์สุริย์ศรีมีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหล่าประชา ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ
ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมฝัน ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนาหทัยสุขล้ำสมจินต์
เพริศแพร้วพิพัฒน์ เพทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์ มหาราชา ภูมิพล (ซ้ำ)

  
:: เพลงชาติ::   
 
     ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

 

Webmaster : jukkrit1978@hotmail.com
 E-mail : nongsua_2515@hotmail.com
 

Copyright©
Nongsuawitthayakom School
Addess :
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี
Tel : 0-
2549-1124 Fax : 0-2549-1125