เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

43 หมู่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 โทร 02-549-1124
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ