ชำระค่าบำรุงการศึกษา

กำหนดจ่ายเริ่ม 14 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาแบ่งเป็นระดับชั้น และห้อง ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

***ข้อควรระวัง *** ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ให้กดปุ่มดาวน์โหลด แล้วเลื่อนหาชื่อของนักเรียน เพื่อชำระเงินเป็นชื่อของตนเอง หากสแกนจ่ายไม่ใช่ชื่อของนักเรียน จะเป็นการจ่ายเงินในนามของบุคคลอื่น