ชำระค่าบำรุงการศึกษา

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ชำระด้วยเงินสด ที่ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล (ห้องการเงิน)
– ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.)
ชำระด้วยวิธีการโอน/สแกนจ่าย ผ่าน App ธนาคาร
– กำหนดชำระเริ่ม 6 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาแบ่งเป็นระดับชั้น และห้อง ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

***ข้อควรระวัง *** ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ให้กดปุ่มดาวน์โหลด แล้วเลื่อนหาชื่อของนักเรียน เพื่อชำระเงินเป็นชื่อของตนเอง หากสแกนจ่ายไม่ใช่ชื่อของนักเรียน จะเป็นการจ่ายเงินในนามของบุคคลอื่น