:: ค้นหาข้อมูล ::
 
หน่วยงานภายในโรงเรียน
  MOU
Link หน่วยงานราชการ
Link โรงเรียน /เขตพื้นที่
ข่าวสาร
E-Mail
  Yahoo          chaiyo
บันเทิง
  TV7             TV5
  TV3             TV9
  ITV              SANOOK
  KAPOOK     HUNSA


 
  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
  
 
 
 
   
   
     
 
 

 

 
   
 
  
   
 
นายเชาวฤทธิ์ พุทธนิตย์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
นายโกมนต์ สรวลใจชื่น
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
   
            
 
    
 
       
             
  รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง21101
เรื่อง งานประดิษฐ์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
           
 
 
 
 

Webmaster : jukkrit1978@hotmail.com
 E-mail : nongsua_2515@hotmail.com
 

Copyright©
Nongsuawitthayakom School
Addess :
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี
Tel : 0-
2549-1124 Fax : 0-2549-1125