ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 –15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ตำแหน่ง ช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 –12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 22 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 22 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ อันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และบั้งไฟ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ในวันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม และเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ในวันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นบุคลากรเสริมการเรียนการสอน สาขาวิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นบุคลากรเสริมการเรียนการสอน สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างรถบัสรับ-ส่งนักเรียน ไปค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ยื่นเอกสารสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558 - 12 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สอบถามรายละเอียดติดต่อ 0 2549 1124 รายละเอียด