วันที่ 4 กันยายน2561 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดกิจกรรมวันดีวิถีพุทธ โดยได้นิมนต์พระ เพื่อรับสงฆทาน และร่วมกันสวดมนต์ โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม <ชมภาพกิจกรรม>

   

     วันที่ 27 สิงหาคม 2561 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ร่วมกันต้อนรับท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ สุมน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม <ชมภาพกิจกรรม>

   

     โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมและศูนย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการเด็กหนองเสือปลอดภัย ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซต์ (ในโครงการ เด็ก don’t drive : ก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์) <ชมภาพกิจกรรม>

   

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ได้ทำพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิด โดมเมตตาวิหารคุณ และกิจกรรมต้อนรับลูกเหลืองดำ-น้อมนำวิถีพุทธ เพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งและความเป็นมาของโรงเรียน <ชมภาพกิจกรรม>

   

     ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรีนยนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 <ชมภาพกิจกรรม>

   

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย <ชมภาพกิจกรรม>

   

      โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยได้มีการจัดกิจกรรม การปฏิญานตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และการปลูกต้นไม้ของพ่อ" <ชมภาพกิจกรรม>

   

      รางวัลชนะเลิศประกวดสำรับอาหารสุขภาพทุกกลุ่มวัยสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จัดงาน"มหกรรมอาหาร อาหารปลอดภัยคุณภาพดีวิถีปทุม"และจัดให้มีการประกวด"อาหารปลอดภัย ลดเค็ม ลดโรค" <ชมภาพกิจกรรม>

   

     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม นำคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดนักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมเข้าร่วม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม <ชมภาพกิจกรรม>

  
     วันที่ 13 มกราคม 2559 ฝ่ายบริหาร หัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจน และมอบของใช้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นละ 1 คน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันครู <ชมภาพกิจกรรม>