Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

"กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙"

  • ชมรูปขนาดใหญ่

  • ชมรูปขนาดใหญ่

  • ชมรูปขนาดใหญ่

  • ชมรูปขนาดใหญ่

  • ชมรูปขนาดใหญ่