โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565