โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ อำเภอหนองเสือ ได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfize) เข็มที่ 3 ให้กับนักเรียนที่มี อายุ 12-18 ปี ณ ห้องนนทรี โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม