ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม งดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565