นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ร่วมพิธีฌาปนกิจเด็กหญิงรุ่งนภา จุ้ยปั้น นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ณ วัดใหม่คลองเก้า อำเภอหนองเสือ