คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ