รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป (นักการ) เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เรื่องรับสมัครพนักงานบริการทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการทั่วไป (นักการ) เพศชาย จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-15.30 น. ณ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล อาคารเรียน 1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามเอกสารรูปภาพด้านล่าง